KURS IZLIVANJA, NADOGRADNJE

I JAČANJA NOKTIJU

KURS IZLIVANJA,NADOGRADNJE I JAČANJA NOKTIJU

Kurs traje 16 sati-osam termina po 2 sata mesečno.

Kurs obuhvata:

  • Upoznavanje sa materijalom
  • Pravilnu obradu nokatne ploče
  • Upoznavanje sa Tipsama 
  • Pravilnu pripremu i aplikaciju tipsi
  • Pravilno nanošenje gela i izlvačenje frenča
  • Aplikaciju sličica i ukrasa
  • Korekciju Tipsi
  • GRATIS izlivanje nokta (u slučaju kada jedan nokat pukne kako i na koj način izvršiti korekciju).

NA KRAJU KURSA DOBIJA SE SERTIFIKAT