SPECIJAL KURSEVI

KURSEVI U PONUDI:

NA KRAJU KURSA DOBIJA SE SERTIFIKAT

Svi kursevi se rade pod ugovorom i u saradnji sa Univerzitetom ZNANJE Zemun